نیاز به معکوس

چرا دنده معکوس؟

انتخاب این نام  برای کتاب دنده‌معکوس، به علت شباهت زیاد این استعاره به رفتار انسان و اتومبیل در مواقع  افت سرعت و توان حرکتی است. اگر فقط یک‌بار هم رانندگی کرده باشید، قطعاً با عقب کشیدن دنده ماشین و افزایش مجدد توان موتور و گیربکس آشنا هستید. این حالت معمولاً زمانی روی  می‌دهد که خودرو …

چرا دنده معکوس؟ ادامه »