احترام به بیشعور

یک دیدگاه اشتباه درباره احترام به افراد بی‌شعور

خیلی جاها خوانده‌ایم که در مواقع حمله و فحاشی به شما ، سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید و اجازه ندهید کسی باعث عصبانیت شما گردد و به‌آرامی و محترمانه به او جواب دهید. حتی برخی دیگر معتقدند که هر چه در موردتان گفت را بپذیرید و با نرمی و کمال احترام با او …

یک دیدگاه اشتباه درباره احترام به افراد بی‌شعور ادامه »