مرض دوم

عنوان”مرض دوم” استعاره‌ای برای رنج مشکلات مالی بیماران و خانواده‌های ایشان  است.که همگی بارها شاهد آن بوده‌ایم. کژروی‌های استفاده از بیمه درمان و عواقب عمومی آن در این مقاله به برخی از سوء رفتارهایی اشاره گردیده است که به‌شدت بر عملکرد سیستم پرداخت خسارت بیمه‌های درمانی اثر گذاشته و باعث بروز آسیب‌های مالی و روانی،جبران‌ناپذیر …

مرض دوم ادامه »