دو راهکار جهت دوری از اسنوبیسم اجتماعی

اسنوبیسم واژه «اسنوبیسم» اولین بار در دهه 1820 در انگلستان استفاده شد. کاربرد این کلمه به روالی برمی‌گردد که در خیلی از کالج‌های آکسفورد و کمبریج رایج بود. در این کالج‌ها روی برگه‌های امتحانی کنار اسم دانشجویان معمولی می‌نوشتند: “sine nobilitate” یا “s.nob” یعنی «غیر اشرافی» تا این دانشجویان از دیگر هم‌کلاسی‌های اشرافی‌شان مجزا شوند. …

دو راهکار جهت دوری از اسنوبیسم اجتماعی ادامه »