فهرست اپیکور از دارایی‌های لازم برای خوشبختی

برگرفته  از کتاب تسلی بخشی های فلسفه – آلن دوباتن اپیکور فیلسوف باستانی روم در دوره 300 پیش از میلاد و بنیان‌گذار مکتب اپیکوریسم و کسی بود که خوشبختی انسان را دررسیدن به سه دارایی خلاصه کرد. 1.دوستی  پیش از آن‌که چیزی بخوری یا بیاشامی، خوب ببین با چه کسی می‌خوری، نه چه می‌خوری، زیرا …

فهرست اپیکور از دارایی‌های لازم برای خوشبختی ادامه »