انتخاب کن تا انتخاب نشوی

ارزش انتخاب همه آنچه الآن هستیم، چیزی است که قبلاً انتخاب کردیم و همواره در حال انتخاب هستیم. خیلی برام جالب است که چرا فلسفه‌هایی به این آشکاری، تابه‌حال در اندیشه خیلی از آدم‌ها جای نگرفته‌اند و چرا مسیر فکری اکثر ما به سمت ادله‌ای به این مبرهنی کشیده نشده است. اما همان اندازه که …

انتخاب کن تا انتخاب نشوی ادامه »